systemBiometron - så fungerar det

film5

system Biometron är en unik och patenterad lösning, som bygger på att kontrollera luftens rörelser, i syfte att skydda personal från förorenad luft. Med nytänkande i konstruktion och design erhålls samtidigt  en öppen och ergonomisk arbetsmiljö.

  • Laminära luftströmmar trycker hälsovådliga ämnen mot arbetsytan
  • Den förorenade luften sugs genom den perforerade arbetsytan
  • Förorenad luft evakueras i central ventilation

    alternativt, vid tillval av separat filtersystem
  • Förorenad luft sugs genom filtersystem och den renade luften kan återföras till lokalen, där så är tillåtet.

Så fungerar systemBiometron, starta bildspel

formalin formaldyhyd formaldehyd