L-serien

Lserie01L-serien är den optimala lösningen för kvalificerat laboratoriearbete där stora mängder hälsovådliga ämnen hanteras. Oavsett applikationsområde eller typer av ämnen som hanteras garanterar det unika systemBiometron en säkrare och effektivare arbetsmiljö jämfört med traditionella dragbänkar.

L-serien är konstruerad för bästa ergonomi. Utifrån erfarenheter erhållen från laboratoriepersonal, är utformningen genomtänkt i minsta detalj. Ett brett produktprogram samt stort utbud av tillval säkerställer att anpassade lösningar kan erbjudas.

 

Filtersystem. Med tillval av ett integrerat filtersystem kan L-serien installeras helt fristående och kan enkelt flyttas. Högeffektiv skyddsventialation garanteras samt eliminerar behovet ny- eller tillbyggnation av centrala ventilationsystem. Som bonus erhålls energibesparing tack vare recirkulation samt en allmänt bättre luftmiljö.

Ladda ner ett produktblad med alal fakta och bilder: Produktblad L-serien

formalin formaldyhyd formaldehyd