I-serien

I-serien är ett produktprogram utvecklat och speciellt anpassat för industriella miljöer som kräver skyddsventilerade arbetsplatser. En moduluppbygd design samt ett brett tillvalsprogram gör att en anpassad lösning kan erbjudas till ett attraktivt investeringsbelopp.

I-serien

 

Med det unika systemBiometron kan alla typer av hälsovådliga ämnen hanteras; tunga och lätta gaser, partiklar och damm samt alla typer av kemikalier. Till skillnad från traditionella dragskåp är konstruktionen utformad för bästa ergonomi samtidigt som den säkerställer marknadens bästa skyddsventilation.

Med tillval av ett integrerat filtersystem kan systemet installeras helt fristående och flyttas enkelt. Högeffektiv skyddsventilation garanteras samt eliminerar behovet ny- eller tillbyggnation av centrala ventilationsystem.

Ventilerad vask och avlopp kan integreras i arbetsytan som tillval.

 

 

formalin formaldyhyd formaldehyd