D-serien

D-serien_1306D-serien är ett produktprogram utvecklat för laboratoriearbete i skiftande miljöer. 
Moduluppbygd design och brett tillvalsprogram gör att anpassade lösningar kan erbjudas till ett attraktivt investeringsbelopp.

Med det unika systemBiometron kan alla typer av hälsovådliga ämnen hanteras; tunga och lätta gaser, partiklar och damm, såväl som olika typer av kemikalier.
Till skillnad från traditionella dragskåp är konstruktionen utformad för bästa ergonomi samtidigt som den ger ett effektivt personskydd.

Med tillval av ett integrerat filtersystem kan systemet installeras helt fristående och flyttas enkelt. Högeffektiv skyddsventilation garanteras och eliminerar behovet av ny- eller tillbyggnation av centrala ventilationsystem.

Ladda ner ett produktblad med alla fakta och bilder: Produktblad D-serien

formalin formaldyhyd formaldehyd