Produkter

 

Dragbänkar från Biometron

Våra lösningar kan användas i princip överallt där hälsovådliga ämnen hanteras och där personal kan vara utsatta för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Våra dragskåp och dragbänkar kan ha olika syften:

  • Skydda personer mot hälsoskadliga ämnen vid hantering av farliga vätskor, gaser och partiklar.
  • Skydda produkter/ämnen mot partiklar vid t. ex. montering av dammkänsliga komponenter.
  • Skydda preparat, odlingar, forskningsobjekt eller liknande som ska hanteras i renluftsmiljö och skyddas från omgivande luft.

Biometron kan även erbjuda kompletterande systemlösningar från externa partners i syfte att åstadkomma en helhetslösning för kunden.

D-serien är ett produktprogram utvecklat för generellt laboratoriearbete i skiftande miljöer. En moduluppbyggd design samt ett brett tillvalsprogram gör att en anpassad lösning kan erbjudas till ett attraktivt investeringsbelopp.

L-serien är den optimala lösningen för kvalificerat laboratoriearbete där stora mängder hälsovådliga ämnen hanteras. Oavsett applikationsområde eller typer av ämnen som hanteras garanterar det unika systemBiometron en säkrare och effektivare arbetsmiljö jämfört med traditionella system.

T-serien är en bordsmodell för enklare moment och beredningar. Tack vare integrerat filtersystem kan T-serien användas i princip var som helst - en mindre bordsyta samt ett eluttag och en effektiv skyddsventilation är på plats.

Inhale är en unik lösning för personal och omgivande miljö när patienter inhalationsbehandlas med aggresiva läkemedel, exempelvis Pentamidin. Produkten är helt mobil med integrerat filtersystem vilket möjliggör att den enkelt kan flyttas mellan avdelningar och behandlingsrum på sjukhus. Allt som behövs är ett eluttag.

Speciallösningar. Inget som passar? Vi arbetar kontinuerligt på att bredda vårt produktsortiment och genom åren har vi levererat ett antal kundunika lösningar. Utöver vårt stanadardsotrtiment tar vi gärna fram speciallösningar för ert behov.

 

formalin formaldyhyd formaldehyd